• ۲۲:۵۴ - دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

‌رشد وب سایت واحد تهران مرکزی در رتبه بندی وبومتریکس۲۰۱۸

‌رشد وب سایت واحد تهران مرکزی در رتبه بندی وبومتریکس۲۰۱۸

رتبه وبومتریک دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی با رشد ۱۳ پله ای در بین دانشگاه های ایران، صعود مطلوبی داشته است.
رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد تهران مرکزی در دانشگاه های جهان

رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد تهران مرکزی در دانشگاه های جهان

نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را در بین دانشگاه های سراسر جهان نشان می دهد.