ردیف دانشکده نام و نام خانوادگی
1 ادبیات و علوم انسانی مریم رستگار
2 اقتصاد و حسابداری منصوره فاتح
3 تربیت بدنی مریم رجبی
4 حقوق مهرداد رضائیان
5 روانشناسی و علوم تربیتی معصومه کریمی
6 زبان های خارجی زهرا ئیل خانی
7 علوم پایه مریم مرتضوی
8 علوم سیاسی پرتو صابری
9 فنی و مهندسی یونس فرح پور
10 مدیریت مریم صبوری
11 علوم اجتماعی هاله عبدالهی
12 معماری و شهر سازی امید چهارلنگی زاده
13 علوم پزشکی  ساسان محمدی
14 علوم ارتباطات و مطالعات رسانه منوچهر دروازه بان