اداره تامین ونگهداری وب سایت

رئیس اداره : عامرعابدی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد و پذیرفته شده در مقطع دکتری 
تاریخ استخدام در دانشگاه: 1377
پست الکترونیکی: Amer.Abedi@iauctb.ac.ir // Amer.Abedi49@gmail.com 

 

 

دانلود رزومه عامرعابدی