اداره تامین ونگهداری وب سایت

رئیس اداره : عامرعابدی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد و پذیرفته شده در مقطع دکتری 
تاریخ استخدام در دانشگاه: 1377
پست الکترونیکی: web.manager@iauctb.ac.ir // Amer.Abedi49@gmail.com 

 

تلفن داخلی:1153 

دانلود رزومه عامرعابدی

 

مسئولیت ها:

مدیر روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1385 لغایت 1391

دبیرشورای اطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی استان تهران از سال 1389 لغایت 1391

دبیرکمیته ارتباطات سومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک/1389

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1392 لغایت 1394

سردبیر نشریه خبری دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ازسال 1385 لغایت 1394

عضو هیئت رئیسه مجمع روابط عمومی های کلانشهر تهران ازسال 1392 لغایت 1394

مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های کلانشهر تهران ازسال 1393 لغایت 1394

مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری تحلیلی و نشریه هاتف امروز

عضوشورای سیاستگذاری نشریه بین المللی فرهنگ واقتصاد

عضوانجمن روابط عمومی ایران

رئیس اداره وب سایت دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

دبیرکمیته فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

مشاور فناوری اطلاعات اولین همایش ملی آموزش ریاضی،چالش هاوفرصت ها / 1396

 

افتخارات درحوزه روابط عمومی و رسانه

کسب رتبه دوم در دومین جشنواره روابط عمومی های خصوصی وتعاونی کشور، در بخش تحقیقات و پژوهش  / مهر۱۳۸۶

کسب مقام اول کشوری ودریافت لوح تقدیر و تندیس در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر کشور/ آذر۱۳۸۸

دریافت لوح تقدیروتندیس درسومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک /  تیر۱۳۸۹

دریافت تقدیرنامه از ریاست ومعاونین محترم دانشگاه آزاداسلامی درمناسبتهای مختلف / از1386 لغایت 1390

دریافت لوح تقدیر ازفرمانداری تهران به جهت برگزاری اولین دوره آموزشی  مدیریت روابط عمومی و خبرنویسی  ( باارائه گواهینامه)  برای مدیران ومسئولین روابط عمومی های سازمانها ودانشگاه های استان تهران به عنوان مسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی های کلانشهر تهران / اردیبهشت1394

تقدیرنامه وگواهینامه