شورای فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد استان تهران

 

اعضاء شورای تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاداسلامی استان تهران

 

1-رئیس شورا، رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان تهران(عضوثابت)

2-دیبرشورا، مدیرکل فناوری اطلاعات واحدتهران مرکزی(عضوثابت)

3-دکترعلی نیازی/ معاون پژوهش وفناوری واحدتهران مرکزی(عضوثابت)

4-دکترمنوچهر غیاثوند/ معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی واحدتهران جنوب(عضوثابت)

5-دکترامیرشهاب شهابی/ مدیر فناوری اطلاعات واحدتهران جنوب(عضوثابت)

6-نرگس توکلی/ مدیرفناوری اطلاعات واحد یادگار امام(شهرری)(عضوثابت)

7-مهندس نوروزی/ مدیر فناوری اطلاعات واحداسلامشهر(عضوثابت)

8- عامرعابدی/ دبیرکمیته فناوری اطلاعات واحدتهران مرکزی و مسئول امور هماهنگی شورای فناوری اطلاعات استان تهران