اداره شبکه

علیرضا همدانی

رئیس اداره شبکه و زیرساخت

                                                                                                                                                                          

تلفن: 1155

تاریخ استخدام در دانشگاه : فروردین 1378
پست الکترونیکی :  a.hamedani@iauctb.ac.ir                                a_hamedani5@yahoo.com
تلفن : 73681155
سوابق تحصیلی :
کاردانی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
کارشناسی مهندسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر/ گرایش نرم افزار
سوابق اجرایی :
    رئیس اداره شبکه و زیرساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (از آبان ماه 1397)
    مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا (1397-1395)
    عضو اصلی و دائم شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی (از تیرماه 1397)
    دبـیر شورای فن آوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین – پیشوا (1397-1395)
    عضو شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات فرمانداری شهرستان ورامین (1396)
    عضو شورای فن آوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین – پیشوا (1390-1385)
    کارشناس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا (1393-1390)
    مسئول سـایـت کـامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا (1390-1378)
    مدرس دوره آشنایی با کامپیوتر (ویژه دانشجویان ، کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا)
    ناظر حراستی از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی (در برگزاری بیش از 10 آزمون دکتری ، ارشدوکارشناسی)
    نماینده فرماندار شهرستان های پیشوا ، ورامین و قرچک در برگزاری چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری
    عضو فعال سازمان بسیج مهندسین
افتخارات :
    کارمند نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال 1386
    کارمند نمونه حوزه پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال 1383
    کارشناس پژوهشی نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال 1394
    مدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا در سال 1396
    دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه به جهت نفر برگزیده مسابقات سراسری عکس راهیان نور استان تهران در دو سال متوالی (1394-1393)
    دریافت لوح تقدیر به جهت همکاری موثر در برگزاری بیش از ده همایش ملی و منطقه ای
    دریافت کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رشته فن آوری اطلاعات و ارتباطات
    دریافت گواهینامه های شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان (قریب به هزار ساعت)